วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิดีทัศน์ แนะนำวิทยาลัยฯ

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (สามารถเรียนจบภายใน 2 ปี) หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โทร. 093-1233969

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พิธีโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดี

วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ Cr. : PR SSKRU
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ตามลิงก์แนบพร้อมนี้ https://drive.google.com/…/1f…/view…
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและได้รับเกียรติบัตร ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและได้รับเกียรติบัตร ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ เข้าร่วมฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00น. ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และรายงานตัวรับเกียรติบัตร ในวันที่ 20 มิถุนาย…
Read More

ขยายเวลารับสมัครทีมแข่งขัน สอบวัดความรู้เพื่อเตรียมสอบ ก.พ เพิ่มเติม

พี่สิงห์แจ้งข่าวดีสำหรับน้องๆ ปี 3 และ 4 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองทุกคนจ้า ขยายเวลารับสมัครทีมแข่งขันเพิ่มเติมเพียง 19 ทีมเท่านั้น น้องปี 3 ก็มาสอบวัดความรู้เพื่อเตรียมสอบ ก.พ. ได้น้า สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ชิงรางวัล รวมทั้งสิ้นกว่า 9,000 บาท แข่งขันในวันที่ 27 มิ….
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 ตามลิงก์แนบพร้อมนี้ https://drive.google.com/…/1NmdiTbhJgqh4-rTE…/view…
Read More

ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สําหรับนักศึกษา รหัส 64

ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา รหัส 64 รอบทดสอบวันที่ 4-10 มกราคม 2565 (DL baseline) รอบทดสอบวันที่ 30 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2566 (IC3 GS6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศ…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำการศึกษา 2567 รายชื่อตามลิงก์ที่แนบพร้อมนี้ https://drive.google.com/…/1U38A5A72TZkWL0RRg2M…/view…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับ รางวัลเพชรราชภัฏ และทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับ รางวัลเพชรราชภัฏ https://shorturl.at/6Tnue ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย https://shorturl.at/2qAnf ประจำปีการศึกษา 2567 ลิงก์แนบพร้อมนี้
Read More

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการฯ ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการฯ ประจำปี 2567 เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง หากตรวจสอบรายชื่อแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 67 ทางเพจได้เลยจ้า ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ที่ https://docs.google.com/…/…
Read More

ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่านเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จองชุดครุย ชุดปกติขาว

ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ https://shorturl.asia/tx7rM และขอเชิญจองชุดครุย ชุดปกติขาว วันที่ 29-30 มิถุนายน 2567 ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม) หมายเหตุ 18-20 สิงหาคม 2…
Read More

พิธีโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดี

วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และร่วมแ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ตามลิงก์แนบพร้อมนี้ https://drive.google.com/…/1f…/view…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและได้รับเกียรติบัตร ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและได้รับเกียรติบัตร ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ เข้าร่วมฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู ในวันที่ 19 มิถุน…

ขยายเวลารับสมัครทีมแข่งขัน สอบวัดความรู้เพื่อเตรียมสอบ ก.พ เพิ่มเติม

พี่สิงห์แจ้งข่าวดีสำหรับน้องๆ ปี 3 และ 4 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองทุกคนจ้า ขยายเวลารับสมัครทีมแข่งขันเพิ่มเติมเพียง 19 ทีมเท่านั้น น้องปี 3 ก็มาสอบวัดความรู้เพื่อเตรียมสอบ ก.พ. ได…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 ตามลิงก์แนบพร้อมนี้ https://drive.google.com/…/1NmdiTbhJgqh4-rTE…/view…

ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สําหรับนักศึกษา รหัส 64

ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา รหัส 64 รอบทดสอบวันที่ 4-10 มกราคม 2565 (DL baseline) รอบทดสอบวันที่ 30 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2566 (IC3 GS6) คณะมนุษยศาสตร์และส…

โหลดเพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการ / รับสมัครนักศึกษา

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ระดับป.ตรี

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2 ระดับปริญญาตรี คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ จบปริญญาตรีสาขาใด สาขาหนึ่งมาแล้ว เป็นผู้ที่สนใจ…

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ – หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ – หลั…

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษา สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://www.oass.sskru.ac.th/std.sskru/s1.html ปริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตรรั…

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี

📣📣วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษา📣📣 📣📣หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี📣📣 ••••••••••••••••••••••••••••••••• คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ ✅จบปริ…

โครงการประชุมชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาใหม่และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีเมืองวิ…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

พิธีโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งอธิการบดี

วันที่ 18 มิ.ย. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสน…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ตามลิงก์แนบพร้อมนี้ https://drive.google.com/…/1f…/view…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและได้รับเกียรติบัตร ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและได้รับเกียรติบัตร ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ เข้าร่วมฝึกซ้อมรับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00น…

ขยายเวลารับสมัครทีมแข่งขัน สอบวัดความรู้เพื่อเตรียมสอบ ก.พ เพิ่มเติม

พี่สิงห์แจ้งข่าวดีสำหรับน้องๆ ปี 3 และ 4 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองทุกคนจ้า ขยายเวลารับสมัครทีมแข่งขันเพิ่มเติมเพียง 19 ทีมเท่านั้น น้องปี 3 ก็มาสอบวัดความรู้เพื่อเตรียมสอบ ก.พ. ได้น้า สมัครฟรี ไม่มีค…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 ตามลิงก์แนบพร้อมนี้ https://drive.google.com/…/1NmdiTbhJgqh4-rTE…/view…

ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สําหรับนักศึกษา รหัส 64

ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา รหัส 64 รอบทดสอบวันที่ 4-10 มกราคม 2565 (DL baseline) รอบทดสอบวันที่ 30 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2566 (IC3 GS6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยก…

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ปรัชญาวิทยาลัยฯ
“ความรู้คู่คุณธรรม
สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านกิจกรรมวิทยาลัยฯ กิจกรรมนักศึกษา ด้านงานบริหาร งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานจัดการความรู้ และงานสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ
ภายในวิทยาลัยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท

– คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจที่ 1

ผลิตนักกฎหมาย
นักปกครองและนักบริหาร
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2

วิจัย สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 3

บริการวิชาการ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5

บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักการปกครองสาธารณะแนวใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

Still Confused About Our Features? Get A Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

error: Content is protected !!