วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (สามารถเรียนจบภายใน 2 ปี) หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โทร. 093-1233969

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ส่งแบบประเมินบุคลากร รอบที่ 2/2566 เดือนเมษายน – กันยายน 2566

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองทุกท่าน ส่งแบบประเมินบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 2/2566 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประเมินได้ที่นี่ https://sites.google.com/view/assess-personnel-clg-sskru/ กำหนดส่งเอกสารตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 256…
Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารและการใช้ IT 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารและการใช้ IT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกอบรม…
Read More

โครงการนิติศาสตร์ รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการนิติศาสตร์ รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องบุญชง วีสมหมาย 1201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อ…
Read More

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบขอ…
Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับสภาทนายความ 2566

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง และสภาทนายความ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์, วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, สภาทนายความ…
Read More

ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งทางด้านเอกสารและกิจกรรมต่างๆ…
Read More

ปฏิทินโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา

ปฏิทินโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา วิทยาลัยกฎหมายฯ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1202 วิทยากรโดย อาจารย์วศณ มังชาดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธ…
Read More

การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ของนักศึกษารหัส 65 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 65 ทั้ง 3 สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 65 ทั้ง 3 สาขาวิชา ที่จะเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.40 น. ขอให้นักศึกษาสแกน QR CODE หรือผ่านลิงก์ https://line.me/R/ti/g/KoPsLOKcTR เข้ากลุ่มไลน์เพื่อศึ…
Read More

คณะโรงเรียนวัดหลวงวิทยา เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องบุญชง วีสมหมาย 1201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ม…
Read More

การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

📣 ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 65 ทั้ง 3 สาขาวิชาวิทยาลัยกฎหมายฯ 📣 🔴🔴 เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ☑ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 แบบออนไลน์ ☑ เวลา 14.30 – 15.40 น. ☑ เวลาทดสอบ 70 นาที 🔴🔴 ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และชื่อภาษาอังกฤษของตนเอ…
Read More

โครงการนิติศาสตร์ รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการนิติศาสตร์ รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องบุญชง วีสมหมาย 1201 อา…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับสภาทนายความ 2566

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง และสภาทนายความ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว…

ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สา…

โหลดเพิ่มเติม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

ส่งแบบประเมินบุคลากร รอบที่ 2/2566 เดือนเมษายน – กันยายน 2566

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองทุกท่าน ส่งแบบประเมินบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 2/2566 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประเมินได้ที่นี่ https://sites.google.c…

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารและการใช้ IT 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารและการใช้ IT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเ…

โครงการนิติศาสตร์ รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการนิติศาสตร์ รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องบุญชง วีสมหมาย 1201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5…

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มห…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับสภาทนายความ 2566

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง และสภาทนายความ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สภาทนายความในพระ…

ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสต…

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ปรัชญาวิทยาลัยฯ
“ความรู้คู่คุณธรรม
สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านกิจกรรมวิทยาลัยฯ กิจกรรมนักศึกษา ด้านงานบริหาร งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานจัดการความรู้ และงานสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ
ภายในวิทยาลัยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท

– คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจที่ 1

ผลิตนักกฎหมาย
นักปกครองและนักบริหาร
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2

วิจัย สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 3

บริการวิชาการ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5

บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักการปกครองสาธารณะแนวใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

Still Confused About Our Features? Get A Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat