วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (สามารถเรียนจบภายใน 2 ปี) หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โทร. 093-1233969

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

CLG SSKRU ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เข้าร่วมโครงการ “ตลาดนัดการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและประชาสัมพันธ์ ประกอบอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566

📣 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 💛 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เข้าร่วมโครงการ “ตลาดนัดการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม ชั้น 2 โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 💛 ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนกันทรารมณ์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาต…
Read More

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบระดับประเทศ

📣 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 💛 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบระดับประเทศ ในงานมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 💛 นำทีมโดย นายบุญเย็น ปู่พระบุญ และ นายธนเ…
Read More

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน

✅ รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน 💙 Create Your Future Foundation (CYF) ประจำปีการศึกษา 2566 🩵 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 น้าาา 👇 สแกน Qr Code ตรวจสอบคุณสมบัติและใบสมัครได้เลยจ้า
Read More

การประชุม กบ. ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ…
Read More

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR รุ่นที่ 4

📣 ศูนย์ภาษาฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR รุ่นที่ 4 (รอบเก็บตก) 📣 สำหรับนักศึกษารหัส 61 62 และ 63 ที่ยังไม่เคยสมัครรับการอบรม ที่ยังไม่มีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ▪️▪️▪️ ✅ อบรมแบบออนไซต์ วันที่ 27 – 28 ก.พ. 67 เวลา 09.00 …
Read More

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) รอบสอบวันที่ 26 – 30 มกราคม 2567

📣 ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) รอบสอบวันที่ 26 – 30 มกราคม 2567 —————————– สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://dcert.sskru.ac.th/n/chk_list —————————– Face : ศูนย์พ…
Read More

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ – หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ – หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ – หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ติดต่อสอบถามข้อมู…
Read More

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งโปสเตอร์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566

📣 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาคปกติ (สาขา รปศ. และ วิชารัฐศาสตร์) 📣 ขอให้นักศึกนำส่งโปสเตอร์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 รายละเอียดดังนี้ 🩵 ขนาด A1 ( 60 ซม. x 85 ซม. ) 💛 จัดทำโปสเตอร์นำเสนอ “หน่วยงานละ 1 แผ่น” ✅ …
Read More

CLG SSKRU ประชาสัมพันธ์ โครงการเปิดบ้าน สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

📣 วันที่ 31 มกราคม 2567 💛 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองเข้าร่วมโครงการเปิดบ้าน สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัศรีสะเกษ 💛 ในง…
Read More

โครงการเปิดบ้าน สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

📣 วันที่ 31 มกราคม 2567 💛 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองเข้าร่วมโครงการเปิดบ้าน สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัศรีสะเกษ 💛 ในง…
Read More

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบระดับประเทศ

📣 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 💛 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบระดับประเทศ ในงานมหกรรมรพีวิชาการ…

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน

✅ รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน 💙 Create Your Future Foundation (CYF) ประจำปีการศึกษา 2566 🩵 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2…

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR รุ่นที่ 4

📣 ศูนย์ภาษาฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR รุ่นที่ 4 (รอบเก็บตก) 📣 สำหรับนักศึกษารหัส 61 62 และ 63 ที่ยังไม่เคยสมัครรับการอบรม ที่ยัง…

โหลดเพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการ / รับสมัครนักศึกษา

 โครงการ ITA ปีงบประมาณ 2567 สำหรับนักศึกษา

(ภาคบ่าย) วันที่ 24 มกราคม 2567 วิทยากฏหมายและการปกครอง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับนักศ…

การเลือกตั้งสรรหานายกสโมสร ปีการศึกษา 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 ขึ้น เพื่อสรรหานายกสโมสรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ปีการศึกษา 2567 จัด…

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที…

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ระดับป.ตรี

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2 ระดับปริญญาตรี คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ จบปริญญาตรีสาขาใด สาขาหนึ่งมาแล้ว เป็นผู้ที่สนใจ…

พิธีมอบเข็มรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบเข็มรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง 1202 อาคารเฉลิมพระเกียร…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

CLG SSKRU ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เข้าร่วมโครงการ “ตลาดนัดการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและประชาสัมพันธ์ ประกอบอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566

📣 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 💛 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เข้าร่วมโครงการ “ตลาดนัดการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม ชั้น 2 โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีส…

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบระดับประเทศ

📣 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 💛 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบระดับประเทศ ในงานมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 256…

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน

✅ รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน 💙 Create Your Future Foundation (CYF) ประจำปีการศึกษา 2566 🩵 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 น้าาา 👇 สแกน Qr …

การประชุม กบ. ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลง…

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR รุ่นที่ 4

📣 ศูนย์ภาษาฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR รุ่นที่ 4 (รอบเก็บตก) 📣 สำหรับนักศึกษารหัส 61 62 และ 63 ที่ยังไม่เคยสมัครรับการอบรม ที่ยังไม่มีผลคะแนนตามเกณฑ์…

ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) รอบสอบวันที่ 26 – 30 มกราคม 2567

📣 ประกาศผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) รอบสอบวันที่ 26 – 30 มกราคม 2567 —————————– สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่…

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

ปรัชญาวิทยาลัยฯ
“ความรู้คู่คุณธรรม
สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

          วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านกิจกรรมวิทยาลัยฯ กิจกรรมนักศึกษา ด้านงานบริหาร งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานจัดการความรู้ และงานสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ
ภายในวิทยาลัยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท

– คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

พันธกิจที่ 1

ผลิตนักกฎหมาย
นักปกครองและนักบริหาร
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2

วิจัย สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 3

บริการวิชาการ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5

บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักการปกครองสาธารณะแนวใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

Still Confused About Our Features? Get A Consultation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat