ข่าวประกาศ และ ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดนิติศาสตร์ !!

📣แนะนำหนังสือใหม่📚📖 👉คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2565 (เล่มที่1-7) 👉รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัย 76 ปีการศึกษา 2566 (เล่มที่1-16) 👉คู่มือทวนสอบ : สรุปประเด็นข้อสอบ กฎหมายปกครอง พร้อมข้อสังเกต (ปีที่พิมพ์…

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ (CEFR) เพื่อการสำเร็จการศึกษา

📢 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ (CEFR) เพื่อการสำเร็จการศึกษา ✅ นักศึกษาทั้งภาคปกติและ กศ.บป. รหัส 61, 62 และ 63 🟡 แจ้งความประสงค์เข้าอบรมรอบเก็บตก ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงว…

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือสากล IC3 GS6 #ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 66 เวลา 16.00 -18.00 น. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

นักศึกษาที่เข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR แบบออนไซต์ ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด การใช้ Applicationนศ. ที่เข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR แบบออนไซต์

vประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ประสงค์สำเร็จการศึกษา (นศ. ที่เข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR แบบออนไซต์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. – 1 ต.ค.66 ที่ผ่านมา) ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียด การใช้ Application ในข…