ข่าวประกาศ และ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผู้กู้ยืม กยศ.รายเก่าเลื่อนชั้น รหัสนักศึกษา 63-66 ดำเนินการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กยศ.ภาคเรียนที่ 1/2567

ประชาสัมพันธ์ผู้กู้ยืม กยศ.รายเก่าเลื่อนชั้น รหัสนักศึกษา 63-66 ดำเนินการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กยศ.ภาคเรียนที่ 1/2567 และนำส่งให้สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2567 รายละเอียดดังนี้ …

ขอแสดงความยินดีกับนายชิติพัทธ์ พื้นพันธ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 60

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับ นายชิติพัทธ์ พื้นพันธ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส 60 ที่สอบแข่งขันได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) คนแรกของสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอแส…

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น …

ดูข่าวอื่นๆเพิ่มเติม
error: Content is protected !!