งานพัฒนานักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบ IC3

ข่าวด่วน สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 DIGITAL LETERACY LEVEL 1 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 23 license เท่านั้น รับสมัครวันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบจะได้ร…

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ …

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องบุญชง วีสมหมาย 1201 อาคา…

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารและการใช้ IT 2566

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารและการใช้ IT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร…

ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความประสง…

ปฏิทินโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา

ปฏิทินโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา วิทยาลัยกฎหมายฯ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา…

โหลดเพิ่มเติม…