สื่อมัลติมีเดีย วิทยาลัยกฎหมายฯ

วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปี 2566

คลิปวิดีโอวิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประจำปี 2566 ประวัติความเป็นมากล่าวถึงประวัติความมาของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตลอดทั้งการก่อตั้งวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง และแนะนำบุคลากรภายในคณะ สามารถรับชมได้โดยคลิกที่วิดีโอด้านข้างนี้ >>>

ไกด์ เพลง มาร์ชวิทยาลัยวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ยกระดับรายได้ท้องถิ่นลุ่มน้ำมูล ลำห้วยสำราญด้านการท่องเที่ยวชุมชน

มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม – วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กิจกรรมโครงการถอดบทเรียนพื้นที่รูปธรรมความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น

สารคดีท่องเที่ยวลำน้ำมูล ศรีสะเกษ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โครงการเตรียมความพร้อม “ทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่” 2562

error: Content is protected !!