ขยายวันรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ระดับป.ตรี

งานประชาสัมพันธ์, รับสมัครนักศึกษา

📌📌ขยายวันรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2📌📌

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

📣วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 2 ระดับปริญญาตรี

•••••••••••••••••••••••••••••••••

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อ

✅จบปริญญาตรีสาขาใด สาขาหนึ่งมาแล้ว

✅เป็นผู้ที่สนใจการศึกษากฎหมาย

✅สามารถเรียนจบภายใน 2 ปี

•••••••••••••••••••••••••••••••••

หลักเกณฑ์ในการเลือก

– คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

•••••••••••••••••••••••••••••••••

🟢ค่าทำเนียมการศึกษา

🟢ภาคเรียนละ 20,000 บาท

•••••••••••••••••••••••••••••••••

🔔เปิดรับสมัครวันนี้ ⏰จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566⏰

🔔ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

🔔รองศาสตราจารย์ วระเดช ภาวัตเวคิน

โทร. 089-199-9618📞

•••••••••••••••••••••••••••••••••

501 Views

Tags :

งานประชาสัมพันธ์, รับสมัครนักศึกษา

Share This :

error: Content is protected !!