วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

งานประชาสัมพันธ์, รับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ 👇🏻👇🏻👇🏻

http://www.oass.sskru.ac.th/std.sskru/s1.html

👩‍🎓 ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

✔️ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

✔️ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

✔️ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

✔️ มีภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน

✔️ เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การปกครอง การบริหาร

✔️ มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

📞 สำนักงานคณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้น 2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โทร. 093-123-3696

645 Views

Tags :

งานประชาสัมพันธ์, รับสมัครนักศึกษา

Share This :

error: Content is protected !!