บริจาคหนังสือห้องสมุดนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสู่สังคม

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายณัฐพงษ์ พรมโคตร ศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้มอบหนังสือบริจาคจำนวนหนึ่งให้แก่ห้องสมุดนิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้มีหนังสือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่อไป ขอขอบคุณครับ

52 Views

Tags :

กิจกรรมสู่สังคม

Share This :