สำรวจการฉีดวัคซีน HPV สำหรับนักศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหญิง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้นปีที่ 1 – 2

(หญิงไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2548) (อายุไม่เกิน 20 ปี ) ที่มีความประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ฟรี

📢 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหญิง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ชั้นปีที่ 1 – 2
✅ เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2548
✅ อายุไม่เกิน 20 ปี
✅ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ** ฟรี **

✅ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใน Google form นี้ 
>>> กรอกแบบฟอร์มที่นี่ <<<
และติดต่อรับเอกสารแสดงความประสงค์ฉีควัคซีนเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ณ ห้องสำนักงานคณบดี วิทยาลัยกฎหมายฯ
และส่งคืนภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ด้วยค่ะ

96 Views

Tags :

งานประชาสัมพันธ์

Share This :