ตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ และสุขภาพจิต

งานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
เข้าร่วมการตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ และสุขภาพจิต
ในวันที่พุธที่ 8 พฤศจิากยน 2566
เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

✅ตรวจสุขภาพทั่วไป

✅ตรวจประเมินสุขภาพจิต

✅ตรวจเบาหวาน

(สำหรับผู้ที่อายุ 35ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะตรวจเบาหวานขอให้งดอาหารและน้ำอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง)
อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวเข้ารับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0931233696 หรือ 0956129554

32 Views

Tags :

งานประชาสัมพันธ์

Share This :