แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดนิติศาสตร์ !!

งานประชาสัมพันธ์

📣 แนะนำหนังสือใหม่ 📚📖

👉 คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2565 (เล่มที่1-7)

👉 รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัย 76 ปีการศึกษา 2566 (เล่มที่1-16)

👉 คู่มือทวนสอบ : สรุปประเด็นข้อสอบ กฎหมายปกครอง พร้อมข้อสังเกต (ปีที่พิมพ์ 2566)

👉 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 (ปีที่พิมพ์ 2565)

👉 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา (ปีที่พิมพ์ 2563)

👉🏻👉🏻 ผู้ที่สนใจ ติดต่อยืมหนังสือได้ที่ห้องสมุดนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

19 Views

Tags :

งานประชาสัมพันธ์

Share This :