อยากทราบเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาค่ะ« Back to Questions List

สวัสดีค่ะ อยากทราบเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาค่ะ มีเกณฑ์สมัครแบบไหนบ้างคะ
Posted by wiyada
Asked on เมษายน 17, 2024 9:07 am
1
ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Posted by wiyada
Answered On เมษายน 17, 2024 9:13 am
1
ยังรับอยู่ค่ะ สมัครได้ในวันและเวลาราชการค่ะ
Posted by admin
Answered On เมษายน 17, 2024 9:12 am
0
ยังรับสมัครอยู่ใช่ไหมคะ
Posted by wiyada
Answered On เมษายน 17, 2024 9:12 am
1
สมัครพร้อมรายงานตัวได้เลยค่ะ ไม่มีการสอบค่ะ
Posted by admin
Answered On เมษายน 17, 2024 9:12 am
0
ต้องยื่นพอร์ต และสอบสัมภาษณ์ไหมคะ
Posted by wiyada
Answered On เมษายน 17, 2024 9:11 am
1
เกณฑ์การรับสมัคร วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง (ปริญญาตรี 4 ปี) มีดังนี้ครับ 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวนรับหลักสูตรละ 70 คน คุณสมบัติ ประเภทโควตา รับตรง – กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียนค่ะ
Posted by admin
Answered On เมษายน 17, 2024 9:11 am