หมวดหมู่: งานบริการวิชาการ

โครงการนิติศาสตร์ รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการนิติศาสตร์ รำลึกวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2566 ณ ห้องบุญชง วีสมหมาย 1201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิค…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับสภาทนายความ 2566

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง และสภาทนายความ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์, วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, สภาทนายความ จังหวัดศรีสะเกษ และ…

โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการตามพันธก…

Load More